Attester

Attester udskrives kun automatisk ved dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en civil PERSONattest, kan du bestille den via nemID på www.borger.dk . Attester kan også afhentes personligt på kirkekontoret. Attesterne er gratis.

Bor du i udlandet og har brug for en attest, kan du bestille den i dit fødesogn. Derefter kan den afhentes på den stedlige danske repræsentation (ambassade el. konsulat). Husk fra starten at oplyse, om attesten kræver legalisering. Forsendelse og legalisering af attester til udlandet er gebyrbelagt, og du skal betale og fremvise gyldig ID ved afhentning. 

Vær i god tid - ekspeditionen kan tage tid, da der er flere myndigheder involveret i processen. 

Er du dansk statsborger, født i udlandet og får brug for en Bekræftelse af dansk indfødsret, kan den rekvireres hos:

Justitsministeriet,
Indfødsretskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Tlf. 72 26 87 00 (hverdage kl. 9-12)

jm@jm.dk

 
 

Hvad gør du ved

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse