Dødsfald og Begravelse

Dødsfald skal anmeldes digitalt i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet på www.borger.dk

Almindeligvis sker anmeldelsen gennem en bedemand, der så tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen, men de pårørende kan også selv foretage anmeldelsen og træffe aftale med præsten om tid og sted for bisættelsen/begravelsen. 

Selve begravelseshandlingen aftales med præsten i forbindelse med en personlig samtale.
Du kan finde salmer her.

Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til Nyborg Kirkegårdskontor, tlf. 65 31 15 27 eller mail@nyborg-kirkegaarde.dk

Priser vedr. begravelse

 
 

Hvad gør du ved

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse