Vielse

Man kan blive viet i Ørbæk Kirke, hvis man bor i sognet eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i Folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem.

Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.
Før vielsen skal brudeparret henvende sig hos bopælskommunen for at udfylde en ægteskabserklæring og få udfærdiget en prøvelsesattest.

Prøvelsesattesten, der kun er gyldig i 4 måneder, skal afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på de 2 vidner, som skal være tilstede ved vielsen. Uden gyldig prøvelsesattest må præsten ikke foretage vielsen.
1-2 uger før vielsen vil præsten kontakte jer angående en vielsessamtale. Her gennemgås vielsesritualet og der træffes aftale om salmer, pynt etc. I kan finde salmer her.

Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis I begge, eller én af jer, ønsker at få navnefællesskab i forbindelse med vielsen, skal I anmelde det digitalt som Navneændring på bryllups­dagen på www.borger.dk senest 15 dage før vielsen. I forbindelse med vielse er navneændringen gebyrfri.

I er velkomne til at kontakte præsten for yderligere information.

 
 

Hvad gør du ved

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse