Du er her: 

Sognehuset

Et sognehus til et levende menighedsliv

Når vi ikke er i kirken, er sognehuset stedet, hvor vi mødes. Det er den naturlige ramme om babysalmesang, foredrag, fællesspisning, konfirmationsundervisning, menighedsrådsmøder, mindesamvær, studiekredse og alt hvad der ellers hører med til et levende menighedsliv. Desuden er det her, sognepræsten har sit kontor og holder de fleste samtaler.

Menighedsrådet har vedtaget følgende vedtægter for sognehuset:

Vedtægter

Sognehuset anvendes til undervisning, møder og arrangementer, der forestås eller arrangeres af menighedsrådene og sognepræsten.

Sognehuset kan kun udlånes til private til mindesamvær efter begravelser og bisættelser fra kirken til servering af kaffe m.v.

Der underskrives en kontrakt ved aftale om udlån af huset.

For forbrug af lys, el og varme betales 750,00 kr. pr. udlån som går ubeskåret til Ørbæk Kirkes Menighedspleje.

Henvendelse vedrørende lån af Sognehuset sker via sognepræsten til en af præstegårdsudvalget udpeget kontaktperson.

Vedtægterne revideres efter behov af Ørbæk Kirkes menighedsråd.

 

Hvad gør du ved

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse