Du er her: 

Sognet

Mellem tunneldal og nattergale - Ørbæk fra istid til nutid

Med tilladelse fra forlaget:
Uddrag af J. P. Trap, DANMARK, femte udgave, Svendborg amt, G. E. C. Gads Forlag, 1957

Ørbæk sogn (*1231 Orbæc) omgives af Vindinge, Frørup, Svindinge, Gislev, Ellested, Herrested og Refsvindinge sogne. Gennem det temmelig jævne og ret højtliggende land slynger Ørbæks dal sig, udformet i istiden som tunneldal, gennem hvilken smeltevandet førtes vestpå under isen, mens afløbet i nutiden sker mod nord til Holckenhavn fjord.

Ved Ørbæk by optræder dalen med to parallelt løbende lavninger; i den mod øst ligger Åsmose og Lysemose, i den mod vest Ørbæk Å. På et vist tidspunkt under isafsmeltningen, da isranden endnu lå over østfyn, har smeltevandet fundet afløb hen over den flade lavning mellem Frørup og Ørbæk, tværs over den isfyldte tunneldal og videre langs skellet mod Refsvindinge til Kastel / Villumstrup Å, der danner sogents grænse mod nordvest. Mellem Ørbæk og Frørup og omkring Egemosegård er jorderne sandede, ellers lermuldede. Ved sognets sydgrænse løber Kongshøj Å mod øst i bunden af en smukt udformet tunneldal med skovklædte sider (Nyløkke, Vesteræble) og enge i bunden. Andre skove er Risene og den smukke Æble skov. Gennem sognet går jernbanen Nyborg-Fåborg samt hovedvej 8, hvorfra der i Ørbæk by går veje til Odense, Frørup, Svendborg og Ringe-Assens.

 

Hvad gør du ved

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse